התנגדות תושבים משפיעים מודיעין לתכנית כביש שעלבים

עמותת תושבים משפיעים מודיעין מגישה בזאת את התנגדותה לתכנית מד/מק/20/37 ,תכנית מס' -420
0566695 – כביש שעלבים (להלן " התכנית"). התנגדותנו מבוססת על מספר היבטים:
1 .נימוקים בנושא תכנון הכביש
2 .נימוקים בנושא בטיחות התושבים ובריאותם.
3 .נימוקים בנושא מניעת הרס ערכי הטבע בניגוד לתכנית הממשלתית לשימור המסדרון האקולוגי
המזרחי.
4 .פגיעה בשלטון החוק בישראל.
5 .פגיעה בשטח הסמוך לשביל ישראל / קיטוע שביל ישראל – פגיעה בלתי מידתית במטיילים באיזור.
6 .התעלמות ממחויבות הממשלה למניעת משבר האקלים
7 .תושבים משפיעים מודיעין – הקול הציבורי של מודיעין וסביבתה
להתנגדות זו מצורפים תצהירי חברי הועד המנהל של עמותת תושבים משפיעים מודיעין.
לתוכנית המפורטת>>

השאר תגובה