לאחרונה אנו עדים להתחדשות הדיון בנושא סלילתו מחדש של כביש 3, מכביש 443 (ירושלים – מודיעין) באזור מחסום מכבים  לאורך הצד המזרחי של מכבים, דרך עמק איילון בואכה צומת לטרון. בה בעת ישנה כוונה לסלול כביש חדש, 4431 מספרו, בין מודיעין עילית דרך עמק הצבאים של חבל מודיעין עד כביש 443.
בנייר זה אנו רוצים להביע את עמדתנו החד משמעית, המתנגדת לסלילת כבישים אלו, ואנו קוראים לרשויות להימנע מכך ובמקום זאת, להקים מסדרון אקולוגי ארצי נוסף בין עמק הצבאים של חבל מודיעין לגבעות הדרומיות של מודיעין ועמק איילון, דרך יער מכבים והשטח החקלאי שבין מכבים למודיעין.
– נייר עמדה כביש 3 וכביש 4431 והקמת מסדרון אקולוגי חדש באזור מודיעין