פעילות לשמירת הגבעות הדרומיות

פעילות לשמירת הגבעות הדרומיות

פעילות הקבוצה מול מקבלי החלטות בעיריית מודיעין במטרה לשמירת הגבעות הדרומיות, גבעת שר, רגב וחרובה כשטחים חפים מבנייה בתכנית המתאר.