החתמת אלפי תומכים במהלך הסל"ת (סיור ללא תשלום) המסורתי של החברה להגנת הטבע -קהילת מודיעין בטו' בשבט.

פעילות הקבוצה מול מקבלי החלטות בעיריית מודיעין במטרה לשמירת הגבעות הדרומיות, גבעת שר, רגב וחרובה כשטחים חפים מבנייה בתכנית המתאר.