ועידה במודיעין בנושא משבר האקלים

בתאריך 8/6/2021 התקיימה במודיעין ועידה בנושא משבר האקלים, זאת כחלק ממהלך רחב יותר של ועידות אקלים איזוריות בכל הארץ. הוועידה נערכה במסגרת שיתוף פעולה בין הקואליציה למודיעין בת קיימא, החברה להגנת הטבע ועירית מודיעין.

בנוסף להרצאות מפי מומחים נערכו דיונים במסגרת 6 שולחנות עגולים, בהם השתתפו תושבי העיר. בכל שולחן כזה השתתפו 10-12 אנשים, אשר דנו בנושא שהינו בעל חשיבות להיערכות העיר למשבר האקלים, וגיבשו המלצות עבור העיריה לשיפור התחום בשנים הבאות.

אנחנו מתכבדים להגיש כאן את מסמך ההמלצות. נשמח אם העירייה תפעל ליישומן, תערוך מעקב על היישום, ותשתף את התושבים בהתפתחויות.

המלצות בנושא גינון בר-קיימא

לעצים וצמחים בכלל קיימת יכולת ספיחת פחמן דו-חמצני (גז החממה העיקרי), ולמיתון אפקט אי החום העירוני. בהקשר זה, ניתן לטפח עצים ולהתאים את אופן הגינון העירוני לצורך הפחתת גזי החממה, מניעת זיהום האוויר והקרקע, ומניעת בזבוז משאבים עירוניים (כמו מי השקיה).

המלצות בנושא צריכה מקיימת בעיר

אופן וכמות הצריכה האנושית הם מהגורמים העיקריים למשבר האקלים, עקב השימוש ההולך וגובר במשאבי הטבע, תהליכי הייצור המזהמים והפסולת הרבה הנוצרת מכל אלה. ברמה העירונית, ניתן לקדם את התחום בדרכים שונות, ולעודד את התושבים לשנות את דפוסי הצריכה.

המלצות בנושא חינוך וקהילה

בניית קהילות וטיפוחן, היא חיונית לחיזוק החוסן הקהילתי וקידום ערכים סביבתיים בעיר. בהקשר של תכניות חינוך סביבתי בעיר, קיימת חשיבות לחינוך רב-דורי והעברת מסרים סביבתיים באמצעות שיתופי פעולה.

המלצות בנושא תחבורה מקיימת בעיר

נושא הפחתת הפליטות מהתחבורה הוא חיוני להתמודדות ולמניעת נזקי אקלים, ואחת הדרכים המרכזיות לקדם זאת, היא באמצעות קידום תחבורה ציבורית בעיר, שתסייע להפחתת השימוש ברכבים הפרטיים.

מסמך מלא של המצלות הועדה>>

השאר תגובה