יואב הרן

Designation:

מזכיר

יואב הרן

הצטרפתי לקבוצה כי היא התארגנות אותנטית ומעוררת השראה המחברת בין כישורי וערכי התושב לבין סביבתו, ומקדמת עשייה וולונטרית וחשיבה ביקורתית-מתקדמת ובכך מעירה בדרכה היפה את עירנו היפה והמנומנמת. כל זאת על פי הערכים עליהם גדלתי של אהבת טבע ואדם, לקיחת אחריות, הומניות וסולידריות, יושרה, מעורבות ואקטיביזם, ואכפתיות רבה למה שנשאיר לאלו שיבואו אחרינו.