איל ניצני

Designation:

ועדת ביקורת

איל ניצני

רצוי להשאיר מסדרונות אקולוגיים בין שטחים הנקראים "עוגנים" שהם למעשה שמורות טבע. בנוסף, ישנן גם "אבני קפיצה", שהן שמורות קטנות (כמו גבעת התיתורה) המאפשרות מעבר ציפורים, זרעים וכדומה. יונקים וזוחלים זקוקים למעברים צמודי קרקע.