מפגשים עם כל חברי המועצה לקראת הבחירות

מפגשים עם כל חברי המועצה לקראת הבחירות

סדרת מפגשים עם כל חברי המועצה לקראת הבחירות המוניציפאליות – העלאת מודעות ולהכנסת נושאים שבחזון העמותה למצעי המתמודדים.