קרן שלי

קרן שלי

זכיה שניה במענק מטעם קרן שלי (שורשים לסביבה ירוקה).