השתתפות פעילה ומשמעותית בהקמה ותפעול של הגינה הקהילתית הראשונה במודיעין – בשכונת מוריה.

זכיה ראשונה במענק מטעם קרן שלי (שורשים לסביבה ירוקה).