התארגנות ספונטנית של "תושבים שאכפת להם" למטרת השתתפות והשפעה במפגשי שיתוף הציבור לגבי תכנית המתאר של מודיעין – שלב ב' ("מודיעין 2035")