מחזור

במהלך 2019 מתכננת העירייה להציב פחים למחזור אריזות (פחים כתומים), ובמהלך מקביל, יוצאו מהעיר הפחים ששימשו בשש השנים החולפות למחזור אשפה אורגנית (פחים חומים). בעוד שאנו מברכים מאוד על הצבת פחים כתומים ומחזור אריזות, אנו מיצרים על ההחלטה להפסיק את מחזור הפסולת האורגנית וקוראים לעירייה לחזור בה מהחלטתה. נציין כי הושקעו מאמצים רבים בחינוך והסברה להפרדה ומחזור במקור ויהיה מצער מאוד לראות כיצד מאמצים אלו ירדו לטמיון.
עמדת תושבים משפיעים במודיעין היא שעל העירייה להמשיך ולתקצב מחזור פסולת אורגנית באמצעות מודל מתאים שייבחר על ידה, תוך שקיפות מרבית ושיתוף ציבור תושבי העיר בהליך זה.  במקביל, אנו רואים הכרח לקיים מהלך משלים כחלק מהתכנית שתיבחר, ובה תמוחזר פסולת אורגנית בגני ילדים בעיר כחלק מתפיסה חינוכית-סביבתית כוללת.  כמו כן, יש להעלות לאתר העירייה מפה אינטראקטיבית ובה פירוט של נקודות המחזור הפרוסות ברחבי העיר.