על העמותה

"תושבים משפיעים במודיעין" הינה קבוצת תושבים הפועלת במודיעין מזה כ-4 שנים כהתארגנות וולונטרית של תושבי העיר.

הקבוצה הוקמה על רקע קידום תכנית המתאר החדשה למודיעין ("מודיעין 2035") בכדי להשפיע על סדר היום בעיר בכל הנוגע לשמירה על ערכי טבע אסטרטגיים מסביב ובתוך העיר, לקדם קיימות ואיכות חיים אורבנית, ועקב כך לשפר את תכנית המתאר העירונית לרווחת התושבים, בעלי החיים והצומח בה.
ביוני 2018 התאגדה הקבוצה והקימה את עמותת תושבים משפיעים במודיעין, וכיום היא מונה כ-30 חברות וחברים. הארגון הינו א-מפלגתי וללא מטרות רווח ובו כל החברים פועלים בהתנדבות מלאה..

פעילות העמותה

עם תושבי העיר

> אירועי הסברה קהילתיים בנושא חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים מחוץ ובתוך העיר וקידום קיימות עירונית.

> פעילות שיא בחנוכה בגבעת שר / בגבעות הדרומיות.

> הרצאות "חמישי על הבר" – סביבה, תכנון, עירוניות, מודיעין ומה שביניהן.

> הקמת דף פייסבוק "מודיעין 2050 שלום" – מעין קו 106 אלטרנטיבי – לפניות של תושבים בנושאי תכנון, בניה שפויה, מפגעי סביבה, רעיונות לקידום עיר מקיימת, חלמאות מקומית ועוד

> הפעילויות הסברה בפורומים שכונות חדשות- קידום אלמנטים ירוקים ועידוד השפעה אזרחית בשכונות הלוויין.

> קמפיין למניעת פיתוח יתר של שטחי טבע עירוני בתוך או בפאתי השכונות הוותיקות.

> הפקת סרט טבע מקצועי קצר על יונקים בשטחים הפתוחים מחוץ לעיר.

עם נבחרי ציבור ומקבלי החלטות בעיר

> קידום תקן לאקולוג עירוני.

> קידום תקן לאחראי עירוני על התחבורה הציבורית.

> קמפיין בנושא שיתוף ציבור הלכה למעשה בעיר.

> קידום חלוקת קומפוסטרים אישיים לתושבים עם יציאת פחי המחזור לפסולת רטובה (אורגנית) ב-2019.

> המשך מפגשי הסברה שוטפים וקידום נושאי קיימות וסביבה מול חברי מועצת העיר הוותיקים והחדשים ומקבלי החלטות נבחרים בעירייה.

> איתור אזורים בעיר שהינם באופן מובהק נטולי עצים נותני צל ופנייה לעירייה לשתילת עצים מתאימים.

> קמפיין להקלות בארנונה לתושבים ולעסקים המתקינים ערכות סולריות לייצור חשמל בבתים פרטיים ובעסקים.ה

עם התארגנויות ובעלי עניין מחוץ לעיר

> ארגון כנס ארצי "משפיעים 2".

> מפגשי למידה ושותפות עם התארגנויות מקומיות הפעילות ברחבי הארץ לקידום עשייה אזרחית בתחום התכנון, הקיימות והסביבה.

> מפגשי עבודה והסברה עם התארגנויות מקומיות ברשויות מוניציפליות שכנות למודיעין החולקות עמנו את השמירה על המסדרון האקולוגי ושטחי הטבע, הארכיאולוגיה והמורשת באזור.