לאחרונה אנו עדים להתחדשות הדיון בנושא סלילתו מחדש של כביש 3, מכביש 443 (ירושלים - מודיעין) באזור מחסום מכבים  לאורך הצד המזרחי של מכבים, דרך עמק איילון בואכה צומת לטרון. בה בעת ישנה כוונה לסלול כביש חדש, 4431 מספרו, בין מודיעין עילית דרך עמק הצבאים ש

עמותת תושבים משפיעים מודיעין מגישה בזאת את התנגדותה לתכנית מד/מק/20/37 ,תכנית מס' -420 0566695 - כביש שעלבים (להלן " התכנית"). התנגדותנו מבוססת על מספר היבטים: 1 .נימוקים בנושא תכנון הכביש 2 .נימוקים בנושא בטיחות התושבים ובריאותם. 3 .נימוקים

בתאריך 8/6/2021 התקיימה במודיעין ועידה בנושא משבר האקלים, זאת כחלק ממהלך רחב יותר של ועידות אקלים איזוריות בכל הארץ. הוועידה נערכה במסגרת שיתוף פעולה בין הקואליציה למודיעין בת קיימא, החברה להגנת הטבע ועירית מודיעין. בנוסף להרצאות מפי מומחים נערכו

אף אחד לא מוטרד מסוף העולם, אם זה לא סוף העולם שלו..” קרוב קרוב לכאן, בין כפר רות, מודיעין עילית וכפר אורנים נמצא אזור קטן ומיוחד בו גדלים בטבע כ 100 פריטים של צבי ארץ ישראלי. איזור המחיה הגדול ביותר בארץ ובעולם כולו של חיה מוגנת זו ! את הצבאים נית