תכנית מתאר כוללנית מודיעין מד/2040

הדבר החשוב ביותר על הפרק הוא מעקב אחרי ההפקדה של תכנית המתאר מודיעין 2040.

תכנית המתאר 2040 היא התכנית שתיקבע את אופי הבנייה בעיר עד לשנת 2040 – שלב ב' של פיתוח העיר. לכל החלטה שתקבע בתכנית זו ישנן השלכות בלתי הפיכות לגבי אופי החיים בעיר והשפעה מכרעת על הטבע מסביב לעיר, ערכי המורשת והמסדרון האקולוגי של מדינת ישראל. מי שמעוניין יכול להיכנס לקישור כדי לעיין בה.

ב 17.6.2019 התכנסה הוועדה המחוזית ברמלה כדי לדון ולהציג את התוכנית בפני חבריה ובפני הקהל הרחב. מספר חברי עמותה הגיעו למפגש זה גם כדי ללמוד את עיקרי תכנית המתאר וגם כדי להראות לגורמים המקצועיים ולנציגי העיריה (ובראשם ראש העיר) שאנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים של תושבי העיר וערכי הטבע שבה ומסביב לה. עד לכתיבת שורות אלו תכנית המתאר עדיין לא הופקדה.

אנו בוחנים לעומק את תכנית המתאר ומתכוננים במידת הצורך לתהליך הגשת ההתנגדויות (הקבוע בחוק).

אחד הדברים המרכזיים שאינם כלולים בתכנית הוא התחייבות לשמור על הגבעות הדרומיות כשטח טבעי ללא בינוי בעתיד. שינוי ההגדרה הסטטוטורית של הגבעות הדרומיות ל"שטח לתכנון עתידי", אומר בפועל שיש סיכוי רב שיבנו שם יתכן אפילו מוקדם מן הצפוי!

בסוף אוקטובר רואיין ראש העיר למקומון ידיעות מודיעין במלאת שנה לקדנציה הנוכחית בתפקידו ואמר את הדברים הבאים: "אני לא אתן להעמיס 30 אלף תושבים על הגבעות הצפוניות, לכן הגבעות הדרומיות תשארנה כבנות ערובה עד שנראה לאן זה הולך".

אמרה זו מדאיגה ביותר ונותנת משנה תוקף לחשיבות מעורבות התושבים בהצלת הגבעות הדרומיות. כמובן שהגבנו לכך בהתאם  – "הגבעות הדרומית אינן בנות ערובה של אף אחד. הן נכס אקולוגי עם צומח ייחודי, בעלי חיים ייחודיים וערכים היסטוריים ייחודיים. אנו  מקווים שהגבעות הדרומיות תשמרנה בזכות ערכים אלו, וללא קשר לשיקולים פוליטיים."

עמותת תושבים משפיעים במודיעין תפעל במשנה תוקף לכך שזה לא יקרה על ידי בניית תכנית פעולה וביצועה במטרה סופית להפוך את הגבעות הדרומיות, רגב, חרובה ושר לגן לאומי למען ילדינו, נכדינו והדורות הבאים. תושבי מודיעין מהווים כעת את  הקו הראשון בהצלת הגבעות הדרומיות ויתר השטחים הפתוחים שמסביב לעיר.