עקרונות מנחים לגן לאומי מכבים

עקרונות מנחים לגן לאומי מכבים:

28/03/2021
מסמך זה נועד להציג את העקרונות המנחים לגן הלאומי שיקום בגבעות הדרומיות של מודיעין
על בסיס רצון וצרכי תושבי מודיעין ותוך התחשבות מקסימלית בטבע.
הוכן ע"י עמותת תושבים משפיעים במודיעין.

לנייר העמדה של התושבים ב – pdf

 1. שטח המינימום של הגן הינו הגבעות הדרומיות שבשטח המוניציפלי של מודיעין, מורדות הגבעות בואכה עמק איילון וגבעת שר.
 2. העיקרון המנחה הראשי הוא מינימום התערבות אנושית בשטח והשארתו במצבו הטבעי. במידה ויהיה צורך בתשתיות מסוימות כמו חנייה או שירותים – הן תמוקמנה מחוץ לגן ובצמוד אליו.
 3. לא ייעשה כל פיתוח אנושי בכלל זה סלילת כבישים, דרכים, בניית מבנים, שירותים, חניוני לילה, מצפורים וכד' פרט לעבודות בטיחות כמו הצבת רשתות מעל בורות מים.
 4. יושם דגש על שמירת הרצף של השטחים הפתוחים המהווים את המסדרון האקולוגי והגן הלאומי הינו חלק מהן. יש לראות בשטח הגן חוליה חשובה ברצף שטחים אלו.
 5. בהקשר זה יש ליזום ולהקים מעברי בעלי חיים מעל שדרות החשמונאים בקטע שבין גבעת שר לרכס שמדרום לשדרות מנחם בגין, לשם מימוש הרעיון של מסדרון אקולוגי.
 6. הגן יהיה פתוח לכל אדם בכל שעות היממה.
 7. לא ייגבה תשלום בכניסה אליו.
 8. הכניסות לגן תהיינה כפי שהן כיום מכיכר השוטר ומכיכר מנחם בגין. לא תתווספנה כניסות נוספות.
 9. לא תאושר כניסת רכבים ממונעים מכל סוג שהוא, בין אם מכוניות, רכבי שטח, אופנועים, טרקטורונים וכד'. התנועה בגן תהיה רגלית או באופניים בלבד.
 10. יסומנו שבילי הליכה לטובת המטיילים.
 11. לא יתבצע ייעור בשטח הגן בכדי לשמר את האופי של הצומח והחי המקומי.
 12. לא תותקן בגן תאורה. במקרה ויהיה צורך בה בכניסות לגן היא תהיה תאורה אקולוגית.
 13. לא תותר הבערת אש בכל שטח הגן.
 14. ניתן לשקול הוספת מספר ברכות חורף לשם עידוד התרבות דו חיים.
 15. ניתן לשלב מחסות תצפית בציפורים בשולי הגן הלאומי, בתנאי שהבנייה תשולב בטבע ולא תבלוט (כדוגמת תצפית הציפורים סמוך לכנסת בירושלים).
 16. במידה וייעשה שיקום של עתיקות, הוא יהיה באופן שלא ייפגע בנוף ובאקולוגיה של האזור.
 17. צייד וקטיף של צמחייה יהיה אסור.