מהו מסדרון אקולוגי ומדוע הוא כל כך חשוב?

מסדרון אקולוגי הוא שטח פתוח שמאפשר מעבר של בעלי חיים ומיני צמחים וציפורים בין אזורים שונים. עירנו מודיעין נמצאת בלב ליבו של המסדרון האקולוגי החשוב ביותר במדינת ישראל. זהו מסדרון קריטי, המקשר בין צפון הארץ לדרומה ובין מזרח הארץ למערבה. הרחבת העיר מודיעין בדרכים שאינן לוקחות בחשבון את חשיבות המסדרון הזה, נוגסת בו ופוגעת בו באופן אנוש, ואף עלולה לחסום אותו לגמרי. המשמעות תהיה פגיעה דרמטית בחי ובצומח של מדינת ישראל.

לכן עלינו לדאוג שהמסדרון האקולוגי החשוב הזה, הקרוב לביתנו יישמר, מוגן כ"גן לאומי" ויכלול את  גבעת התיתורה, הגבעות הדרומיות, גבעת שר וגבעות רגב וחרובה. עבורנו, עבור ילדינו ועבור הדורות הבאים של המדינה כולה.

הבנייה המואצת שחווה מודיעין וישראל כולה (בכל שנה נוסף שטח בנוי במדינת ישראל העולה בגודלו על כל זה של העיר מודיעין!), דורשת חשיבה ותכנון של שטחים פתוחים שיאפשרו המשך קיום של החי והצומח. השטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים ונותרים לרוב מקוטעים על ידי כבישים, ישובים, שדות חקלאיים ומתקנים למיניהם.

רצוי להשאיר מסדרונות אקולוגיים בין שטחים הנקראים "עוגנים" שהם למעשה שטחים פתוחים גדולים או שמורות טבע. בנוסף, ישנן גם "אבני קפיצה", שהן שמורות קטנות (כמו גבעת התיתורה למשל, או כגון כמה שטחים טבעיים בודדים בתוך העיר שלא עברו פיתוח על פי רוב מתוך חשיבות ארכיאולוגית) המאפשרות מעבר ציפורים, זרעים וכדומה בין אזורים פתוחים גדולים יותר. יונקים וזוחלים זקוקים למעברים צמודי קרקע.  כאשר הם חיים באזור צפוף מדי הם לא חשופים לגיוון גנטי והם מתחילים להתדלדל עד להכחדה של הקבוצה.

התכניות קיימות וכן אף הידע כיצד לשמר מסדרונות אקולוגיים. רשות הטבע והגנים פרסמה ב- 2015 מסמך מצוין המסביר את חשיבותם של המסדרונות האקולוגיים במדינת ישראל ואת

כל השיטות והאמצעים בהם ניתן להשתמש כדי לאפשר לטבע להמשיך ולהתקיים בהרמוניה עמנו בני האדם: קווי מתח גבוה שאינם מחשמלים, גדרות תיל מכוסים חלקית למניעת פגיעה בבעלי חיים, מעברים עיליים ותחתיים, מעברי מים מתחת לכבישים ועוד.

אנו רואים בהכרזה על הקמת הגן הלאומי בגבעות מודיעין מטרה וערך עליונים בחשיבותם.