הגבעות הדרומיות – הכרזה כ"גן לאומי"

בישראל גן לאומי הוא אתר היסטורי או אזור טבע ונוף מוכרז בעל חשיבות למורשת הלאומית.

אז למה דווקא גן לאומי?

גן לאומי זה בעצם ההגנה הסטטורית הכי גבוהה שניתן לאתר. כרגע הגבעות הדרומיות מוגדרות כאתר לפיתוח עתידי, ואף על פי שהבנייה בהן נדחתה כרגע, לא ניתן לישון בשקט, שכן, עתידן של הגבעות נמצא בידיהם של שר השיכון וראש העיר, ובמידה וירצו לפתח את האתר לבינוי, יצטרכו לעבור רק את ועדות התכנון המחוזיות, שיחסית, די קל להעביר בהן תוכניות,ובנוסף ואין לדעת מי יגיע אחריהם, ולהיות תלויים בצורת השקפתם לגבי שטחים פתוחים.

על מנת לתת את ההגנה הטובה ביותר לאתרי הגבעות סביב מודיעין, יש להגדירן כגן לאומי, שכן, לאחר שיוכרז גן לאומי, לא ניתן יהיה לבנות בשטח, ובמידה וירצו לשנות את המעמד הסטטורי שלהן, הדבר יצטרך לקבל את אישור הממשלה לצורך שינוי

מה ההבדל בין גן לאומי לשמורת טבע?

בשנת 1963 אושר בכנסת חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, שעבודת החקיקה עליו החלה עוד ב-1956. במסגרת החוק הוקמו שתי רשויות: רשות הגנים הלאומיים, שהתבססה על המחלקה לשיפור נוף הארץ, ורשות שמורות הטבע, שהתבססה על המדור במשרד החקלאות. האבחנה בין שני הגופים נבעה מההבדל בתפקודם – הגנים הלאומיים הם בעיקר אתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי, כמו מצדה, או בעלי ערך תיירותי, כמו גן השלושה; הדגש

מושם על שיפור האתר ותפעולו השוטף. בשמורות טבע הערך העליון הוא שמירה על החי והצומח ומניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים.
ייחודה של מודיעין בכך שהיא בנויה על המסדרון האקולוגי הארצי, ועל אדמותיהם של החשמונאים. מודיעין היא ייחודית הן בערכי הנוף שלה, והן בחשיבותה למורשת הלאומית.