עם כל העצב, המומחים קבעו שזה לטובתה של רותי הצבועה לעבור למרכז שיקום בחי בר ומשם ימצאו לה מקום מתאים. לאחר בדיקה מעמיקה ושיחות עם אנשי מקצוע אנחנו מסכימים עם עמדת רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. עמותת תושבים משפיעים במודיעין מקדמת את הקמתו של "