מהו מסדרון אקולוגי ומדוע הוא כל כך חשוב?

מסדרון אקולוגי הוא שטח פתוח שמאפשר מחייה והתרבות של בעלי חיים ומיני צמחים וציפורים.

מדוע מסדרון? הבנייה המואצת דורשת חשיבה ותכנון של שטחים פתוחים שיאפשרו המשך קיום של החי והצומח. השטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים ונותרים לרוב מקוטעים על ידי כבישים, ישובים, שדות חקלאיים ומתקנים למיניהם. גם יערות שנטעו על ידי הקק"ל, מהווים התערבות בוטה בטבע וגורמים לשינוי של מיני הזנים החיים בהם.

רצוי להשאיר מסדרונות אקולוגיים בין שטחים הנקראים "עוגנים" שהם למעשה שמורות טבע. בנוסף, ישנן גם "אבני קפיצה", שהן שמורות קטנות (כמו גבעת התיתורה) המאפשרות מעבר ציפורים, זרעים וכדומה. יונקים וזוחלים זקוקים למעברים צמודי קרקע. כאשר הם חיים באזור צפוף מדי הם לא חשופים לגיוון גנטי והם מתחילים להתדלדל עד להכחדה של הקבוצה.

עירנו, מודיעין נמצאת בלב ליבו של מסדרון אקולוגי קריטי, המקשר בין צפון דרום ובין מזרח למערב. הרחבת העיר נוגסת במסדרון האקולוגי ופוגעת בו באופן אנוש. התכניות קיימות וכן אף הידע, רשות הטבע והגנים פרסמה ב- 2015 מסמך מצוין המסביר את חשיבותם של המסדרונות האקולוגיים במדינת ישראל ואת כל השיטות והאמצעים בהם ניתן להשתמש כדי לאפשר לטבע להמשיך ולהתקיים בהרמוניה עמנו בני האדם: קווי מתח גבוה שאינם מחשמלים, גדרות תיל מכוסים חלקית למניעת פגיעה בבעלי חיים, מעברים עיליים ותחתיים, מעברי מים מתחת לכבישים ועוד.

כל שנותר לנו לדאוג שהמסדרון האקולוגי החשוב, הקרוב לביתנו יישמר מוגן כ"גן לאומי" ויכלול את גבעת התיתורה, הגבעות הדרומיות, גבעת שר וגבעות רגב וחרובה. עבורנו, עבור ילדינו ועבור הדורות הבאים של המדינה כולה.